Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid is een relatief begrip. Het gevoel van geaccepteerde verkeersveiligheid is cultuur-afhankelijk. Hieronder een bondige vergelijking tussen het aantal verkeersdoden welke vallen in Nederland, België en de Verenigde Staten.

Nederland

Elke verkeersdode is er een te veel. Toch doet Nederland het internationaal gezien erg goed! Opvallend genoeg omdat we met velen op een klein plekje te wonen. Op de autosnelwegen kan je statisch gezien de veiligste autokilometers maken. Nederland heeft veel autosnelwegen en mede daarom is het relatief veilig.

België

In België is de kans om te overlijden in het verkeer ca. 4 maal groter dan in Nederland (doden/reizigerskilometer). Onbegrijpelijk omdat België net als NL relatief veel autosnelwegen heeft. Ook België, met name Vlaanderen, is net als NL erg welvarend. minder gelukkig
Daarnaast is België na Nederland het dicht bevolktste land van de EU. Toch zijn er belangrijke verschillen in het wegbeeld/weggedrag:
 • Opvallend veel doden in het weekend door alcoholgebruik (juist ook op de relatief veilige autosnelwegen). Wist u dat de BOB campagne in België bedacht is?
 • Veel organisatorische problemen met het politie en justitie apparaat (waaronder klasse justitie)
 • De Belgische wegen zijn het felst verlicht van de wereld. Onzinnig fel zeker in contrast met de onverlichte provinciale wegen. Wist u dat er in België ca. 3 maal meer lumen per vierkante meter beschikbaar zijn dan in Nederland. Er is wel een verschuiving op de snelwegen zichtbaar.
 • omliggende wegen zijn nauwelijks verlicht (grote contrast verschillen = onveilig)
 • Een tamelijk chaotische weginrichting als het gaat om bewegwijzering en op- en afritten. De belangrijkste veiligheidsregels wordt met voeten getreden: "Zorg voor een eenduidig, herkenbaar en voorspelbaar wegbeeld". Alleen dan kunnen alle verkeersdeelnemers tijdig en voorspelbaar handelen.

Verenigde staten

De Noord Amerikanen hebben zeker ook een verkeersprobleem. Circa 43.000 verkeersdoden per jaar is gigantisch. Dit ondanks er 255 miljoen mensen worden. Zie tabel hieronder.

Enkele getallen

Land Inwoners (milj.) Verkeersdoden/jr. Aant./Miljoen
Nederland 16,1 1.050 65,2
België 10,2 1.480 145,1
Verenigde staten 255 43.000 168,6

Tips voor een hogere EIGEN veiligheid

 • Zorg voor een zware auto, hoe zwaarder, hoe meer het opzij kan schuiven. Denk aan de wet voor kinetisch engergie.
 • Houd afstand, het reactievermogen van de mens kent altijd een tijdsvertraging. Goed reageren binnen 0,5 sec. is erg snel. Gedurende die 0,5 sec. komt het probleem onvermindert dichterbij. Bij te weinig afstand kan er een situatie onstaan dat het simpel technisch onmogelijk is om schade te voorkomen.
Toelichting
Zware auto's hebben exponentieel sterkere moteren nodig om te versnellen. Zwakkere auto's zijn steeds meer in het nadeel. Hierdoor zullen de auto's weer zwaarder worden, enz. Kortom: de wedloop van de toenemende milieubelasting.
Afstand houden klinkt erg mooi als er ruimte is. In Nederland staat inmiddels elke dag file. Ook als het druk is, is afstand houden verstandig. Rijstrook wisselingen zullen dan minder snel tot verstoringen leiden van remmende auto's (=file). Hoe lang zal het nog duren voor Nederland het Amerikaans voorbeeld volgt waarbij links en rechts inhalen wordt toegestaan?

Tips voor een veiligere weg

 • Zorg voor herkenbare situaties, liefst overal hetzelfde.
 • Zorg voor overzichtelijkheid, hoe meer verschillende informatie wordt aangeboden, hoe meer kans op fouten
 • Probeer logica terug te laten komen, dus ben niet al te creatief met maatwerk oplossingen
 • Weet dat mensen energie putten uit energie. Of anders gezegd mensen vallen in slaap als de situatie te saai wordt gemaakt.
Toelichting
Bovenstaande is zeer compact, maar gebaseerd op enorm veel onderzoek. En zal een hoop doden schelen. Jammer dat andere belangen vaak de prioriteit boven beproefde veiligheid krijgen. Denk aan: het politiek en ambtelijk intellect (vaak beperkt). En realiseer dat veel overheidsfinanciering is gekoppeld aan vernieuwingsprojecten. Onderhoud is politiek gezien volstrekt niet sexy en wordt daarom niet graag begroot.