Contact met Filemaat.nl

Als u enthousiast bent over deze site, of ideeën wilt aandragen. Met plezier beantwoord ik uw reactie. Mocht u deze site een warm hart toedragen, bezoek dan zeker een van haar adverteerders. Zelf adverteren met een banner is ook mogelijk.

Als webmaster moet ik bekennen dat het mij niet lukt om 100% goed Nederlands te schrijven. Mijn kleine handicap "woordblindheid" is hier debet aan. Ondanks deze onvolkomenheid, hoop ik dat 't uw leesplezier niet teveel beïnvloedt.

Button: Onderneem 't met Agnus Monti B.V. met vriendelijke groet,


ir. Joos Lambrechtsen
(ondernemer/verkeerskundige)

Agnus Monti B.V. in liquidatie
inzake Filemaat.nl
Stationsstraat 128
3511 EJ  Utrecht

Tel: (030)  233 15 48
Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 9:00 t/m 16:00 uur

e-mail: suggesties4 @ filemaat.nl
(haal de spaties weg voor verzending)